Weblog van de (on)gewone natuur

Witte Rode klaver?! (1) bloemhoofdje van een witbloeiende Rode klaver (Trifolium pratense)

Iedereen weet dat rozen en andere kweekplanten vele kleuren kunnen hebben. In het wild is dat minder gewoon, maar het komt voor, vooral bij roze of paars bloeiende soorten. Zo is de witte variant van de purperren Digitalis vrij bekend, evenals de witte variant van de roze Reigersbek. Dit voorjaar zag ik in een Leidse berm witte en roze klaprozen en in het Groene hart, niet ver van Leiden, witbloeiende exemplaren van de Gele lis, wat extra verwarrend is bij een plant die zo nadrukkelijk Gele lis heet. En nu zag ik bij Pesse (Dr) deze witte Rode klaver.

Geplaatst op 20 augustus 2016
Vegetarische veelvraatjes (1) larven van het Groen zuringhaantje aan het werk

Beklagenswaardig staan ze erbij, de restanten van ooit zo fiere zuringplanten. Afgevreten alsof een zwerm treksprinkhanen zich, door honger gedreven, ver noordelijk heeft gewaagd en zich hier op de eerste de beste sappig uitziende planten heeft gestort. Maar zo exotisch is het niet. En evenmin zo grof en willekeurig. Niet alleen blijkt het bladgroen zorgvuldig tussen de harde nerven te zijn weggeknaagd, ook is deze zuring de enige plant in de omtrek die zo is toegetakeld.

Geplaatst op 28 juli 2016
Echte Alpenbloemen (1) de Alpenanemoon (Pulsatilla alpina)

Tot 1500 meter hoogte, en eigenlijk nog wel hoger, zijn de Alpenbloemen nog verrassend Nederlands: Rode en Witte klaver, Ooievaarsbekken, Duizendblad, Duifkruid, Blaassilene, Brunel, Ogentroost, Orchis en Centaurie. Om maar eens een greep in de bloemenzee te doen. Het on-Nederlandse is dat ze met kwistige hand zijn uitgestrooid langs de paden, de overdaad in de bergweiden: Thijm, Rapunzel, Ratelaar, Knautia en Ereprijs. De geur. Pas boven de 2000 meter, en liefst wat meer nog, komen de echte Alpenbloemen tevoorschijn.

Geplaatst op 12 juli 2016