Weblog van de (on)gewone natuur

Oude kunst (1) een fossiele vis

Ik zag hem in de eerste zaal, de eerste vitrine: deze oude vis die meer kunst dan vis is, een veertig miljoen jaar oud fossiel dat daar gewoonweg moderne kunst lag te zijn. Het was in Teylers Museum in Haarlem, die merkwaardige mêlee van archeologie, oude instrumenten en installaties, prenten, munten, boeken, schilderijen uit de achttiende en negentiende eeuw en meer.

Geplaatst op 29 april 2024
Laag bij de grond (1) Voorjaars- of Vingerhelmbloem

Als de bomen nog kaal zijn, het weinige gras eronder nog laag en het groeigeweld van het fluitenkruid nog sluimert in klaarstaande pollen, dan is er licht en ruimte voor de lage bloeiers. Dan floreren speenkruid, bosanemoon en het maartse viooltje, de hondsdraf en de maagdenpalm; alleen al om die namen zou iedereen er bij stil moeten staan. Zelfs de kwetsbare voorjaarhelmbloem durft zich dan te ontvouwen en zijn bloemtrossen te tonen aan wie de moeite neemt om te kijken. Dat zachte loof, die zacht lila bloemen.

Geplaatst op 30 maart 2024
Klimaatvluchteling (1) vruchtdragende Leidse olijfboom in 2024

De landstreken rond de Middellandse Zee kampen al jaren met extreem hete, droge zomers en bijgevolg worden de daar van oudsher groeiende olijfbomen ernstig bedreigd. Meer en meer boomgaarden worden opgegeven en ik vraag me dan ook af hoe het gaat met de olijfboomgaard bij het huis op Sicilië waar ik in 2014 verbleef (foto 2). Waar kunnen ze heen, olijfbomen die een veilig heenkomen zoeken? Nou misschien kunnen ze zo langzamerhand wel terecht in noordelijker delen van Europa. In Nederland bijvoorbeeld, want vluchtende bomen zijn vast minder bedreigend dan vluchtende mensen.

Geplaatst op 26 februari 2024