Te Mei haddic een bloemken

Te Mei haddic een bloemken
In mijn hertjen vercoren,
Dat is mi desen couden winter
Afghevroren.
Dat bloemken licht verborghen
Onder den couden snee:   (snee=sneeuw)
Sal ic van u scheiden goet lief,
Dat doet mi wee.
Sal ic van u scheiden, goet lief,
Dat valt mi swaer:
So settic al mijn hopen ende troost
Int nieuwe jaer.
Dat nieuwe jaer dat comet
Met vrouden an.           (vrouden=vreugden)
Ic hope dat si mijn boelken (boelken=liefje)
Noch wel worden sal.
 
Oud-Nederlands gedicht
van een onbekende dichter

Home button