Grote beer

 

De zon gloeit onbewogen
kleurt de velden rood
van zuring
fel oplichtend
groen en geel vlak
na het maaien,
de dijk
ligt te rusten
met schapen bespikkeld.

Lome koeien
herkauwen het voorjaar
een buizerd drijft
op trillende lucht
de maïs staat recht
in hoge strepen
trotse rijen
aardappel
wit en lila,
de greppel
bloesemt bramen
tot de avond komt.

De schemering bespant de ruimte
zuigt verborgen leven aan
bemint de fluisterende vleugels
brengt de dag tot staan
en zwijgend zet de Grote Beer
zijn stippen in de nacht
het donker daalt rondom mij neer
slaap zomerdag, slaap zacht.

Als het eenmaal zover is, kun je het niet zien zonder het meteen ook te ruiken, de lauwe lucht te voelen, de stilte te horen: het zomerse land dat uitnodigt tot wandelen, fietsen en stil blijven staan. Ook in gedachten. De avonden komen langzaam, sluiten zich rond de warmte van de dag, blauwverkleurt ongemerkt naar zwart. En al voor het zover is, pinkelen de eerste sterren. Recht omhoog luidt de Grote Beer de zomernacht in.

Thema: 

Home button