Koekoeksbloem?

Nee, dit is geen koekoeksbloem, tenminste niet de Echte, maar de Dagkoekoeksbloem. Die is veel vaker te zien, omdat hij minder gevoelig is voor verdroging en bemesting dan de Echte. Een beetje schaduw stelt hij overigens wel op prijs, tenzij de bodem goed nat is. Lichte bossen, bosranden en bermen, daar voelt hij zich thuis. De Echte koekoeksbloem heeft daarentegen voedselarme, moerassig-venige omstandigheden nodig en die komen steeds minder voor. Dus komt ook de Echte koekoeksbloem steeds minder voor. En is er naast Dagkoekoeksbloem ook een Nachtkoekoeksbloem? Inderdaad. Maar die zie je pas echt weinig en dat komt niet alleen doordat de bloemen zich 's avonds pas openvouwen.