Tover

Niet alleen de gewone hazelaar staat al sinds eind vorig jaar in bloei, ook de toverhazelaar. Waar de gewone in bossen en parken met bleekgele katjes wuift, laat de toverhazelaar zijn goudgele sterren in tuinen stralen. Dat die twee verwant zijn is in deze tijd van het jaar moeilijk voor te stellen: pas als ze na de bloei in blad staan is er enige gelijkenis te zien tussen de gewone hazelaar die inheems is en van oudsher in deze contreien voorkomt en de toverhazelaar die uitheemse voorouders heeft en - als product van een kruising in de dertiger jaren van de vorige eeuw - pas net komt komt kijken. Maar wel betoverend mooi.