herfst op zee is plotselinge kou van de dood

Winterval op zee

Onder vermanenden bladerval,
Door het weemoedig mispelrood,
Langs den vergrijzenden waterval,
De zwarte heesters huivrend en bloot,
Brengt de herfst langs zachte omwegen,
In droefnis stijgende voorteekenen,
Ons tot den winter, den zomer ter dood.
Op de zee, zonder bosschen en dalen,
Is herfst een machtlooze geest in het ruim,
Die door wolken mag dolen en klagen,
Maar zich nergens kan openbaren.
De groene golven vol drift en schuim
Worden in één nacht grauwer en stroever
Dan barre heuvlen en dragen ijs

Abonneren op RSS - herfst op zee is plotselinge kou van de dood

Home button