(on)eindigheid

Kleine herfstgedachte

Dat je denkt 
dat alles voorbijgaat
alweer
is vreemd:
alweer voorbijgaan.
 

Te gemakkelijk - en dus te vaak - wordt de herfst geassocieerd met verval en eindigheid. Terwijl de herfst juist een onderdeel van het on-eindige is, de doorgaande beweging van seizoen naar seizoen, jaar na jaar. Een vertrouwde halte langs een vertrouwde, rondlopende route, net als voorjaar en zomer. 
Het heeft natuurlijk alles te maken met onze eigen, individuele eindigheid. En ons verzet daartegen, het verdriet van afscheid nemen. We menen dat terug te zien in (de rest van) de natuur. Maar die laat zich gewillig meenemen in de beweging van de tijd.

Abonneren op RSS - (on)eindigheid

Home button