Weblog van de (on)gewone natuur

Lintbloemen (1) een insectenhotel

Veel van de bloemen die we zien, zien we in het voorbijgaan. Die bloemen staan vanouds in de bermen, waarin tegenwoordig niet zelden allerlei extra's worden uitgezaaid. Maar daarnaast staan ze ook - en steeds vaker - in stroken langs akkers, speelweiden en wandelpaden, bloemenlinten die dan weer een uitnodiging zijn voor bijenkasten en zogenoemde 'insectenhotels'. Daar is weliswaar nogal eens sprake van leegstand, maar de aandacht die eruit spreekt is te prijzen.

Geplaatst op 28 juli 2022
'Wegens omstandigheden' (1) de titel

Zelfs in de meest bescheiden campagne mag een bericht op deze site niet ontbreken: dat er een nieuw boek is, een roman, fictie die leest als waargebeurd. Een boek dat de titel 'Wegens omstandigheden' heeft gekregen. Waar dat op slaat? In elk geval niet op de omstandigheden waarin ik zelf verkeer en evenmin op het voortduren van COVID19. Waar het wel op slaat wil ik hier niet prijsgeven, maar ik kan verzekeren dat de betekenis bij het lezen snel duidelijk wordt. Het enige wat ik hier over de inhoud kan meedelen, is de tekst die ook op het omslag staat: 

Geplaatst op 29 juni 2022
Weegbree (1) Smalle weegbree

Er zijn meerdere soorten weegbree, maar wat is eigenlijk het meervoud van weegbree? Weegbrees, weegbreeën? Het is sowieso een verwarrende naam, behalve natuurlijk voor de Grote weegbree die langs de weg groeit en brede bladeren heeft en dus duidelijk model heeft gestaan voor de naam. Maar wat te denken van de Smalle weegbree, een weegbree met als belangrijk kenmerk zijn smalle (!) bladeren?

Geplaatst op 31 mei 2022