Aan het water-vogels

De een komt er om zijn kostje bij elkaar te scharrelen, beweeglijk speurend, geen moment stil. De ander juist om te rusten na zijn dagelijkse taken, het vissen op zee, en zit er onbeweeglijk op een stuk rots in het af en aanspoelende water. Vogels aan de vloedlijn, de vaste ontmoetingsplek van land en water, van oever-toevers en visser-vogels, van stille steen en roerige zee, van rust en actie. En van mensen met dat alles, de elementen, lucht, land en water. Een plek die nooit hetzelfde is als de dag ervoor en waar altijd wat gebeurt, ook het onverwachte.
De ene keer zijn het massaal uit het water springende vissen of laag overvliegende pelikanen, de andere keer stappen er Amerikaanse Zilverreigers door het ondiepe water of scharrelt er een troep Zwarte Ani's in de gebukte struiken en weer een volgende keer cirkelen er WaraWara's boven zee of landen er lawaaige West-Indische parkieten in de Kokospalmen. Maar bijna altijd zijn er de Steenlopers die naar eten zoeken en de Lachmeeuwen en de Koningssterns die na gedane vis-arbeid komen rusten.

De Lachmeeuw is een echte vis-etende zeevogel die genoemd is naar zijn kakelende lachgeluiden. Hij heeft een zwarte kop en witte ringen rond de ogen, verder heeft hij een gewoon meeuwachtig uiterlijk. Toch is uit recent DNA-onderzoek gebleken dat hij niet tot het meeuwengelslacht (Larus) behoort en is zijn officiële naam Larus atricella veranderd in Leucophaeus atricella.
De Koningsstern (Thalasseus maximus) is een duikende vis-eter. Hij heeft een wat langwerpige kop met een zwarte pet die aan de achterkant rafelt, een lange, rood-oranje snavel, zwarte poten, puntige vleugels en een gevorkte staart. En hij is beroemd: er is een echte De Waard-tent naar hem genoemd.
De Steenloper (Arenaria interpres) is een steltloper, gebonden aan de kust. Daar keert hij - op zoek naar eten - met zijn snavel stenen om, wat hem zijn engelse naam 'Turnstone' bezorgde. De forse, wat gedrongen vogel wordt de Bonaireanen 'Totolika di awa' genoemd: Waterduif... Van boven is hij bont getekend, van onder wit en hij heeft rode poten. In tegenstelling tot Lachmeeuw en Koningsstern komt hij ook in Nederland voor.

Tags: