Bloeiend hout

Bloeiend hout (1) Gele kornoelje in volle bloei
Bloeiend hout (2) Gele kornoelje, nog steeds bloeiend
Bloeiend hout (3) Gele kornoelje, einde bloei

Een bijzonder moment: als kale takken plotseling bloeien. Als uit schijnbaar dor hout zonder aankondiging, en zonder de vaste begeleiding van bladeren, bloemen tevoorschijn komen. De katjes van de hazelaar waren natuurlijk de eerste, gevolgd door elzen, wilgen en populieren, maar erg bloemig zien die katjes er niet uit. Dat begint bij de witte sterretjes van de sleedoorn en de citroengele bloemenhoopjes van de gele kornoelje. Natuurlijk is er ook in het tuinassortiment van alles gaande: daar strijden de forsythia, de sierkersen en de magnolia om de aandacht. Bij al dit bloeiende hout komen de bloemen niet alleen eerder, maar ook uit andere knoppen dan de bladeren. De volgende lichting bloeiers doet dat anders: het krentenboompje, de vlier, de vogelkers, de meidoorn en de lijsterbes hebben wat je all-in-one-knoppen zou kunnen noemen. Daaruit komen complete jonge takken met bladeren en de aanleg voor hun bloemen tevoorschijn.
Maar dat is voor later, nu is het tijd om nog even stil te staan bij de gele kornoelje (Cornus mas), een struik die in Midden- en Zuid-Europa thuishoort en in Nederland alleen in Limburg van nature voorkomt. Met een beetje geluk zijn er nog tuiltjes verse bloemen te zien (foto 1), maar ook bloemen die hun beste tijd gehad hebben (foto 2) en geheel uitgebloeide trosjes (foto 3 die wel wat weg hebben van het Corona-virus.
Hopelijk verdwijnt dat virus de komende weken net zo snel als de bloeirestanten van de gele kornoelje.