Een maan-delijkse update

Zoals de maan ondanks zijn wekelijkse nieuwe gestalten maar ééns per maand Nieuwe Maan is, zal ook deze site vanaf nu, ondanks nieuwe publicaties in de tussentijd, nog maar eens per maand een Nieuws-update versturen. En wel op de eerste van de maand, om 22.00 uur. Daarin zijn dan alle publicaties van de voorafgaande maand opgenomen, dwz: voor zover het blogs, gedichten of afbeeldingen betreft. Want er is meer. Daarvoor moet je echter zelf even naar www.teunklumpers.nl gaan en kennisnemen van de nieuwste fotoblog, een dode dichter of de #dagin6woorden.

Deze wijziging is een handreiking aan de volgers die er niet elke week aan toe kwamen om de wekelijkse update te lezen en deze ongeopend in hun inbox moesten laten staan. Vanaf nu is er een maandlang tijd om die éne maandelijkse updatemail een keer te bekijken. De volgers die er wél bijna elke week aan toe kwamen, kunnen - als zij dat willen - op elk gewenst moment naar www.teunklumpers.nl surfen om te kijken welke nieuwe publicaties er zijn geplaatst! Dat zal overigens niet meer stipt elke donderdag het geval zijn, want zelf zal ik óók graag gebruik maken van de nieuwe speelruimte die de maandelijkse update biedt.

NOOT: doordat deze eerste maandelijkse update ook terugkijkt naar het begin van september, toen nog wekelijkse updates werden verzonden, worden enkele publicaties uit die periode nu opnieuw genoemd. 

Tags: