Kikkers, Groene en Bruine

Mei. Krachtig kikkergekwaak. Dat móeten wel Groene kikkers zijn, want Bruine kwaken niet zo luidruchtig. Die produceren een bescheiden geknor, iets als kattengespin, waarmee ze de vrouwtjes in maart en april overigens prima wisten te lokken. Uit hun kikkerdril zijn al kikkervisjes tevoorschijn gezwommen. De wangballonnetjes - uitwendige kwaakblazen - waarmee alleen Groene kikkers zijn uitgerust, missen ze dus niet echt. Terwijl de Groene nog ronddrijven, druk met voortplantingbesognes, zijn de Bruine kikkers het land alweer opgetrokken.
De Bruine kikker zoekt het water alleen maar op om te overwinteren en zich zo vroeg mogelijk voort te planten. Daarna trekt hij naar bos, heide, duinen, grasland of wegberm, overal waar begroeiing is die vochtige schuilplekken biedt. Hoewel ook overdag wel te zien, is hij vooral 's nachts actief, happend en kleeftong-schietend naar alles wat beweegt en niet (veel) groter is dan hijzelf. Een keer of drie per week goed eten, dat is genoeg. De Groene kikker, die eind april pas ontwaakt, blijft het hele jaar in of bij het water en is vooral overdag actief met het vangen van insecten. Kwaken doet hij - hij ja, want het zijn de mannetjes die kwaken - vooral aan het eind van de dag. En alleen in de voortplantingstijd, tot aan begin juli.

De Bruine kikker (Rana temporaria) en de Groene kikker (Pelophylax) zijn - als ze even stil blijven zitten - gemakkelijk te onderscheiden. In veel gevallen is de kleur al genoeg: de Bruine kan soms wat groenig lijken, maar is nooit zo heldergroen als de Groene. Toch nog twijfels? De Bruine kikker heeft altijd een langwerpige donkere vlek achter het oog. En bij de Groene kikker loopt er een lichte streep van voor naar achter over de rug. Meer verschillen? De Bruine kikker heeft een brede, stompe bek en ogen die ver uit elkaar aan de zijkant van de kop staan. De Groene heeft een spitsere bek en de ogen staan dichter bij elkaar, meer bovenop de kop. Als zij onder het wateroppervlak zweven, steken de ogen er als periscopen bovenuit! Er zijn overigens drie soorten Groene kikkers: grote, kleine en - een bastaard van die twee - middelste.

Zowel de Groene als de Bruine kikker gaan ieder jaar naar hetzelfde water terug om te paren en kikkerdril af te zetten. Dat kan voor beide hetzelfde water zijn en dan kijken de vroege kikkervisjes van de Bruine kikker reikhalzend uit naar de weerloze hapjes die de Groene kikker ze gaat bezorgen...