Korenbloemblauw

Blauw - écht blauw - is zeldzaam in de Nederlandse natuur. Als de bijna-blauwe Wilde hyacinten zijn uitgebloeid en de lichtblauwe Vergeetmijnietjes naar roze verkleuren, verzachten alleen de geaderd blauwe Ereprijzen het lange wachten op de enige echte, de diepblauwe Korenbloem. Blauwe regen? Violet-blauw. Cichorei? Bleek-blauw. Alleen een geluksvogel stuit op de zeldzaam-blauwe Klokjesgentiaan of het - nog zeldzamere - minuscule Blauw Guichelheil. Het wachten op de Korenbloem wordt echter rijkelijk beloond, van juni tot in augustus.

De Gewone Ereprijs (Veronica chamaedris) is één van de ruim 20 blauwgebloemde ereprijs-soorten. De voor een ereprijs vrij grote bloemkronen (10-14 mm) zijn van april tot in juni volop te vinden in grasland en bermen. De bloemen (foto 2) zijn lichtblauw met donkerblauwe adertjes en een witte keel.
De Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) is een stukken minder algemene verschijning in arme graslanden en vochtige heide. Vooral langs paden, dat dan weer wel. Met de Kruisbladgentiaan de enige echte gentiaan in Nederland. De bloemen, van juli tot september te zien, zijn gentiaanblauw (foto 3), maar niet zo intens als zijn verwanten in de Alpen.
De Korenbloem (Centaurea cyanus) was ooit een zeer algemene telg uit de grote Composietenfamilie, maar zijn spreekwoordelijke blauw is nog slechts 'vrij algemeen'. En dan vooral plaatselijk: in en langs graanakkers, op zandige grond. Gelukkig wordt hij tegenwoordig actief in akkerranden gezaaid - natuurbeheer in Nederland kent vele vormen! - zodat het korenbloemblauw (foto 1) van juni tot in augustus weer wat vaker te zien is.

Ook Akelei, Ridderspoor, Slangenkruid en Kruipend zenegroen solliciteren naar een plaatsje op de blauw-kalender, ze zitten er tegenaan. Echt blauw is en blijft zeldzaam, net als oranje (zie 'Holland en oranje', 12 juni 2012).
In het dierenrijk is het helemáál behelpen. Alleen blauwtjes, kleine vlindertjes, zijn blauw. Lichtblauw en niet eens altijd. En nooit helemaal. De Vlaamse gaai heeft zijn blauw-witte veugelspiegel, bekend van de veertjes in jagershoeden, en ja, de zeldzame Blauwborst heeft een blauwe keel. De Blauwe reiger en Blauwe kiekendief? Niet blauw. Goed, één metaalblauwe IJsvogel kan in een flits alles goedmaken, maar wie o wie...?

Laten we gewoon maar tevreden zijn met de Korenbloem en de Erepijs, met die enkele Gentiaan en het vele bijna-blauw.