Parels langs de kant

Parels langs de kant (1) muurpeper (Sedum acre)
Parels langs de kant (2) kaasjeskruid
Parels langs de kant (2) teunisbloem

Binnen de bebouwde kom is de wilde berm in opkomst, steeds vaker moeten gras en struiken plaatsmaken voor een ingezaaid mengsel van wilde planten, met name opvallende bloeiers natuurlijk. Maar ook zonder deze kunstgrepen laten bermen over het algemeen een opvallende verscheidenheid aan bloeiers zien die nogal afwijkt van het omliggende landschap. Het is dan ook een aparte omgeving, een microklimaat dat zich kilometers lang, maar slechts enkele meters breed, langs het voortrazende verkeer of in het beste geval voortpeddelende fietsers uitstrekt. Om te beginnen ligt het meestal hoger dan het omringende land om schuin af te lopen naar een sloot of greppel, dus deels droog en deels nat, van de lage, geelbloeiende muurpepers (een vetplantje) naar kattenstaarten en wederikken. Verder is de verhoging en versteviging van de weg, en dus ook de berm, vrijwel altijd met zand uitgevoerd, terwijl de omgeving vaal venig of kleiig is. Zo kan het zijn dat in de Hollandse polders planten groeien die eigenlijk in de duinen of in het oosten van het land thuishoren, zoals de teunisbloemen. En tenslotte is het beheer van de bermen van belang: er moet gemaaid worden, maar zo weinig mogelijk, want dat geeft overlast en het kost geld. Als het gebeurt, dan niet kleinzielig, zodat de grond hier en daar kaalgeslagen wordt. Ook dit beheer heeft 'fans' in de plantenwereld, zoals margrieten en verschillende soorten kaasjeskruid (Malva) en eerder in het jaar natuurlijk de klaprozen en het koolzaad. In net aangelegde bermen hebben die zelfs altijd de overhand. 
Met het noemen van deze specifieke bermbloeiers doe ik alle paardenbloemen, klavers, rolklaver, honingklaver, wilde peen en duizendblad natuurlijk te kort. En nog vele andere, teveel om op te noemen. Nou goed dan: onder meer de hoge planten die van (half) beschaduwde bermen houden, zoals fluitenkruid in het voorjaar en rond deze tijd de berenklauw en de reuzenberenklauw.