Wilde Nieuwjaarsduik

Sommige mensen nemen - in navolging van publiciteitsbeluste Russische en Chinese leiders - op 1 januari een Nieuwjaarsduik en maken daarover nogal wat ophef. Sommige vogels duiken het hele jaar, zonder gedoe. Aalscholvers natuurlijk, die dat spectaculair vanuit de lucht doen. Maar ook onder het drijvende vogelvolk bevinden zich enthousiaste duikers. Niet de gewone wilde eenden, de tamme eenden of hun onderlinge kruisingen: zij dobberen. En ze slobberen kroos en wat er verder aan eetbaars ronddrijft; op gezette tijden wat brood. Liefst wit en in hapklare stukjes.
In het uiterste geval steken ze hun kop onder water om met hun snavel verse algen te plukken. Met hun achterwerk boven water. Een enkele keer gaan ze helemaal onder: een speelse seconde.

Er zwemmen drie uitzonderingen op deze dobbereendenregel rond: de Fuut, de Kuifeend en de Meerkoet. Daarbij is sprake van een duidelijke duik-hierarchie. Met op nummer drie de Meerkoet, die slechts een seconde of vijf ondergaat. Op nummer twee de Kuifeend, die wel vijftien of twintig seconden onder water blijft. En op nummer één de Fuut, die je na een duik vaak niet meer terug ziet, ook doordat hij een flinke afstand onder water aflegt en op een onverwachte plek bovenkomt.
De Fuut (Podiceps cristatus) is geen eend, maar van de kleine Futen-familie. Hij lijkt staartloos, ligt diep in het water en kijkt met zijn gekuifde kop op een slanke hals hoog over het water. Met zijn lange puntsnavel gaat hij onder water op jacht. Deze vrij algemene broedvogel houdt van met riet omzoomd water.
De Kuifeend (Aythya fuligula) is een echte eend. Als broedvogel niet heel algemeen, maar wel een vaste bezoeker. De kenmerkende zwartwitte verschijning van de mannetjes - met de slaphangende, zwarte kuif - zwemt regelmatig tussen de gewone eenden. 
De Meerkoet (Fulica atra) behoort tot de rallen-familie. Hij is leizwart met een gitzwarte kop. Zij ook. Witte snavel en een witte bles op de kop. In tegenstelling tot de andere twee, klimt hij ook regelmatig op de kant om gras te eten.

Laat ze maar, die duikebroers in dat koude water, dan nemen wij wel een frisse duik in het nieuwe jaar!

Tags: