Zwangere silhouetten

Zwangere silhouetten (1) zwarte populier met oplettende aalscholver
Zwangere silhouetten (2) berk
Zwangere silhouetten (3) els

Je moet natuurlijk wel even omhoog kijken om te zien dat de takken al zwanger zijn van het voorjaar en een beetje doorbuigen van hun toenemende gewicht. Het mag dan koud en nat en meestentijds grijs zijn, daarboven trekken ze zich daar iets van aan en zwelt het gestaag. De knoppen van de populier (foto 1) zijn zo dik dat je die, hoe hoog deze boom zijn takken ook hemelwaarts tilt, met het blote oog kunt zien. Maar de aalscholver die daar van het uitzicht geniet ziet ze vast nog veel beter. Die knoppen herbergen dan ook de dikke rode katjes die nauwelijks kunnen wachten om uit te waaien in de voorjaarswind. De berk (foto 2) heeft dat anders geregeld: daar hangen de slanke, nog hermetisch gesloten katjes los naast de kleine knoppen die de aanleg van nieuwe bladeren en takken bevatten. Datzelfde geldt voor de els (foto 3) die, hoewel ze nog net zo gesloten zijn, aanmerkelijk dikkere katjes laat zien. Nee, dat zal niet lang meer duren.