Varia: Teuns 'schrijverstegel'

Verspreid door Oegstgeest liggen een twaalf 'schrijverstegels', waarmee de gemeente haar schrijvers - in Oegstgeest geboren of woonachtig - een eervolle plek geeft. De tegels, die in de winkelcentra Kempenaerstraat en Lange Voort liggen, tonen het silhouet van de schrijver en de eerste regels uit zijn of haar eerste publicatie. In mijn geval dus een fragment uit het gedicht Perpetuum, het openingsgedicht van mijn eerste bundel Het vijfde seizoen (2007): "Eb en vloed / van jaargetijden / onbegonnen gang / van het perpetuum waarin / de eeuwen lang / verglijden ...."

Home button