Natrium

Pas gedoofd nog maar beginnen
in de schemering, alweer
zo donker nu, van binnen
snelweglampen rood te gloeien
hooggespannen linten langs
de lange rijen achterlicht
die samenvloeien
uit het zicht verdwijnen
weg in evenwicht.
Dan sluit de schemer zich
tot zwart waarin het rood verweert
het licht vergeelt, hardvochtig scherp
de nacht markeert
de lange nacht
de koud beschenen ondag
van de winter op zijn diepst.

Korte dagen. De kortste net voor kerst, maar met de feestdagen nog in het vooruitzicht. Een zwart gat tussen kerst en nieuwjaar, maar gelukkig: de champagne en het vuurwerk hebben we nog te goed. En dan begin januari. Het feest is voorbij, maar het donker blijft. Het lijkt of de lantaarns nog maar net uit zijn als zij alweer aangloeien: de natriumlampen langs de straat en in lange rijen langs de snelweg. Rode linten flankeren de achterlichten van de avondfile. En terwijl de schemering in zwarte nacht verandert, verbleekt het rode schijnsel tot geel dat niet verlicht, maar het donker accentueert. Winter op zijn diepst.

Home button