Natuurlijk

Er zat een kruisspin
voor mijn raam
acht ogen, maar
geen enkel keek mij aan
hautain aanwezig
dreigend, lokkend
en vandaag is hij
natuurlijk zonder
groet vertrokken.

Als het buiten buiten je om gaat. En dat gaat het. Natuurlijk

Home button