Schemerstaat

De regen spoelt meedogenloos
de laatste warmte uit het jaar
geen zwoele nadamp meer
maar klamme kou
tot op het bot
beneemt het zicht
op later, lentelicht.
Alleen de eenden blijven
onverstoorbaar drijven,
de herfst 
die hen niet lijkt te deren
rolt in druppels van hun veren.

Uit: 'Het vijfde seizoen' (2007)

Home button