Woordenkind

Het waakt met mij,
fluistert echo's van
ongeschreven zinnen
flarden, ongedicht
en vlucht 
op vleermuisvleugels
voor het ochtendlicht,
mijn beminde
woordenkind.

Als het waken nog niet wil wijken voor de vergetelheid.

Home button