Zonder slingers

Kerst, dat is
je wagen 
in het donker
onder dikke lagen
zwijmmuziek en glittergroeten
kunstsneeuw, ballen, heilig moeten
stal en goededoelendrukte
Nordmann en verplicht geluk,
te schuilen bij
een enkel kaarsje dat stil brandt
zoals een mens ook zelf
in stilte brandt, zo klein
zo mooi en kwetsbaar, daar
waar hij gewoon
zichzelf moet zijn.

Kerst dat is ... voor iedereen anders. Maar hopelijk is het altijd meer dan de schone schijn en de opgeklopte feestvreugde die er aan kleven. Ergens daaronder zit iets essentieëlers. Voor de één zal dat het kerstkind zijn of een complete stal vol heilige geboorte, voor een ander is het de ander en weer een ander zoekt naar zichzelf. De lange avonden en de vele lichtjes halen hopelijk het beste in iedereen naar boven.

Thema: 

Home button