Ha ... nieskruid!

Een geslacht uit de ranonkelfamilie, het nieskruid of Helleborus, dus verwant aan onder meer boterbloemen, dotterbloemen en anemonen. En dat is te zien. Ze bloeien in de winter, te beginnen met de kerstroos - inderdaad, ook een Helleborus. Na de witte bloemen van de kerstroos, volgen nu de minder opvallende, groengele, soms paars aangelopen bloemen van andere nieskruidsoorten. Minder opvallend, maar zeker niet minder fraai, deze uit de bergstreken van Midden-Europa of de Kaukasus afkomstige planten die wel wat kou gewend zijn. Ze danken hun naam aan het feit dat het opsnuiven van gedroogde en tot poeder vermalen (giftige!) wortels tot heftig niezen leidt. Het poeder werd verwerkt in laxeermiddelen en middelen ter bestrijding van zenuwziekten.