Maagdenpalm

Hij - of zij? - bloeit niet alleen vroeg, maar ook lang, soms zelfs het hele jaar door. In het wild is de maagdenpalm zeldzaam geworden, maar vanuit tuinen, waarin hij een graag geziene gast is, breidt hij zich weer uit. En wat heet wild: de maagdenpalm kwam ooit als een zogenaamde stinsenplant, planten die vanaf de Middeleeuwen uit het buitenland werden gehaald om de tuinen van buitenplaatsen op te fleuren, uit het Middellaandse Zeegebied. Sindsdien bedekt dit kruipende plantje halfbeschaduwde bodems met zijn donkergroene blaadjes waartussen blauwviolette bloemtjes stralen.
De maagdenpalm is vernoemd naar een oud gebruik om deze bij het graf van gestorven ongehuwde meisjes neer te leggen of te planten en begraafplaatsen zijn inderdaad heel geschikte groeiplaatsen voor deze slanke bodembedekker.