Mos bloeit tussen winterse aanvallen door

Je ziet ze gemakkelijk over het hoofd, de kleine moskussentjes op muurtjes, tussen tegels en op daken die gele of rode haren lijken te krijgen. Het is hun winterse 'bloei'. Primitieve planten als ze zijn, krijgen ze geen echte bloemen. Maar er zijn wel mannelijke en vrouwelijke stengels waartussen bevruchting tot stand komt, waarna er op de vrouwelijke stengels een nieuw, heel anders gevormd mosplantje groeit. Het is de sporofyt, een tijdelijke gedaante van de mosplant, een geel of roodachtig draadje met aan het eind een ronde of spitse verdikking waarin de sporen groeien waaruit weer gewone groene mosplantjes groeien.
Later. Nu, als de wolken breken, glimmen de harige uitgroeisels als een exotische vacht in de lage zon