Winterse schapen

De heide rust, net als de bomen, maar de heideschapen rusten nooit. Ook in kleine groepen zonder herder, zoals hier, trekken zij zonder morren over de hun toevertrouwde hei die zij al etend onderhouden. In slagorde lijkt het wel, alsof zij hun taak heel serieus nemen. Gelukkig hebben ze goede werkkleding, warm en waterdicht, die hun beschermt tegen de winterse omstandigheden. En mag er naar behoefte worden gerust.